SmartKalender - En kalender som visar tiden

Manual för SmartKalender i Android

Kalenderappen finns att köpa från Google Play butik. Sök på ”SmartKalender” skrivet som ett ord. Läs vidare nedan hur du använder appen. Bilderna är från en verklig telefon (Sony Ericsson Xperia). Klicka på bilderna för att förstora dem.

När du startar programmet ser det ut så här. Det röda strecket markerar aktuell tid. Observera listan med punkter i högerkanten. Varje punkt representerar 15 minuter. Punkterna ovanför det röda strecket är bruna, och de punkter som är nedanför strecket är gröna. Du ser också aktuell tid högst upp i programmet, tillsammans med dagens datum.

Med hjälp av pilarna högst upp bläddrar du till nästa eller föregående dag.

För att komma tillbaka till aktuell dag kan man förstås bläddra tillbaka med pilarna. Men ett enklare sätt är att klicka en gång på det bruna fältet där datumet står. Då hoppar kalenderbilden tillbaka till dagens datum och tid. För att byta datum kan man också klicka och hålla fingret en stund på datumet. Då får man fram en ruta där man kan hoppa till valfritt datum. Klicka på knappen ”OK” för att byta till det datum du valt.

I kalenderbilden kan du trycka på meny-knappen på telefonen för att få fram dessa alternativ. Klicka på ”Ny Händelse” för att lägga till en händelse i kalendern.

Du kan också skapa en ny händelse genom att klicka på en tom plats i kalenderbladet, dvs på en plats där det inte redan finns en händelse:

För att underlätta att skapa en ny händelse, så finns ett antal färdiga mallar. I Android-versionen är mallarna indelade i dessa grupper. Klicka på en grupp för att visa mallarna i den gruppen.

När du valt en typ av händelse så visas mallarna i den gruppen. I denna bild ser du att i gruppen ”rutiner” så finns t.ex. ”äta”, ”duscha” och ”sova”. Om du har valt fel grupp och vill gå tillbaka så tryck på ”tillbaka”-knappen på din telefon. Den är oftast bredvid ”meny”-knappen och ser ut som en pil som byter riktning.

När du valt en mall öppnas ett fönster där du får ange detaljer för den händelse du vill skapa. Några av fälten är förifyllda, och en bild och en bakgrundsfärg är vald för att passa med den mall du valt. Du kan ändra alla uppgifter om du vill. Mallen du valt är till för att underlätta, men du är inte tvungen att behålla detta om du inte vill. När du är nöjd så klicka på knappen ”Spara”. Om du ångrar dig och vill gå tillbaka till kalendern så tryck på ”Avbryt” uppe i vänstra hörnet, eller på ”tillbaka”-knappen på din telefon. Observera att tiden för påminnelsen och tiden då händelsen startar kommer att inträffa samtidigt, om du inte ändrar detta. För att lägga in en extra påminnelse, t.ex. för 10 minuter innan händelsen startar, så klicka på tiden för påminnelsen och välj en ny tid.

Klicka på tidsfältet för att ställa in tiden. Du kan använda plus och minus för att öka och minska timmar och minuter. Tryck på ”OK” när du är nöjd.

Om du klickar i fältet för timmar eller minuter så kan du även skriva in en tid med hjälp av tangentbordet.

Klicka på fältet för ”Upprepa” för att välja dagar då händelsen inträffar regelbundet. Kryssa för de dagar du vill och tryck sedan ”OK”.

Du kan byta bild om du inte vill använda den som fanns i mallen du valt:

Du kan också byta färg genom att trycka på den. Då öppnas ett fönster där du pekar på den färg i skalan som du vill använda för händelsen. Den färg du valt visas i cirkeln i mitten. Tryck ”OK” när du är nöjd.

När du har fyllt i alla fält för händelsen, tryck på ”Spara” för att komma tillbaka till kalenderbilden. Den händelse du skapat visas som en box, med den bild och den färg som du valt.

När tiden för händelsen inträffar, eller den tid som du valt att få påminnelse, kommer telefonen att avge ett larm. Dessutom visas en ruta som förklarar varför larmet låter. Så här kan det se ut. Klicka på ”Visa Kalender” för att visa kalenderbilden vid den aktuella händelsen. Om du just nu är upptagen, t.ex. genom att prata i telefonen, och vill ha påminnelse igen när du är klar, så klicka på ”Snooze”. Då fördröjs larmet i 10 minuter.

Under tiden en händelse pågår, kommer du att se i kalenderbilden hur lång tid som återstår av händelsen. Du ser också på det röda strecket var i händelsen du befinner dig, och tiden som är kvar markeras dessutom med en tidsstapel som räknar neråt. Lägg märke till att i Android-versionen av kalendern så visas alla punkter som är helt och hållet nedanför den röda linjen i grön färg. De 15-minuters-intervall som har passerat, eller som håller på att passera, visas i brun färg.

För att bearbeta en händelse så klickar du på händelsen i kalenderbilden. Då visas en meny med 6 alternativ. Alternativet ”Ändra händelse” tar fram samma dialogruta som du såg innan när du skapade händelsen. Här kan du skriva in ändringar, t.ex. en ny starttid eller lägga till en anteckning. ”Visa detaljer” används då du bara vill titta på en händelse utan att ändra den. Trycker du på knappen ”Ta Bort”  så raderas händelsen från kalendern, och med knappen ”Avbryt”  återgår du till kalenderbilden. ”Tillbaka”-knappen på telefonen fungerar på samma sätt. Dessutom finns knapper för att ”Planera Framåt” och ”Planera Bakåt”, dessa knappar förklaras snart mer utförligt.

Knapparna ”Planera framåt” och ”Planera bakåt” används för att lägga in nya händelser i direkt anslutning till den händelse du klickat på. Om du klickar på en händelse som slutar kl 16:30, och därefter väljer ”Planera Framåt” så kommer du först att få välja vilken typ av händelse du vill skapa, det vill säga vilket mall du vill använda. Därefter visas dialogrutan där du kan skriva in namnet på händelsen, ställa in starttid och skapa extra påminnelse. Här är då starttiden redan vald som den tid då den händelsen du klickade på slutar. Exempelvis om du har en händelse ”städar” som slutar kl 16:30, och du väljer att skapa en ny händelse ”duscha” med hjälp av funktionen ”planera framåt”, så kommer starttiden för ”duscha” att bli 16:30. Tryck på ”spara” för att komma tillbaka till kalenderbilden.

I det här exemplet har vi skapat en händelse ”duscha” som bara är 15 minuter. Eftersom händelsen är så kort kan den inte ritas ut tillräckligt tydligt i kalenderbilden. Då visas detta istället i form av en liten mini-ikon där händelsen inträffar. Observera också att pricken för 15-minutersintervallet i högerkanten ritas som en tårta uppdelad i bitar. Detta anger att kalenderbilden inte kan ritas i sin helhet, och att det i detta 15-minutersintervall finns en eller flera korta händelser. För att se händelsen tydligare behöver du zooma in i kalenderbilden.

Klicka på en mini-händelse för att zooma in kalenderbilden. Då ser du händelsen i sin helhet. Punkterna i högerkanten blir då utdragna, så att de fortfarande representerar 15 minuter. För att komma tillbaka till normalt läge trycker du på knappen ”tillbaka” längst upp till vänster.

Vi hoppas att du kommer att få mycket nytta av denna kalender-app för din Android Smartphone. Har du inte laddat ner den ännu så kan du köpa den via Google Play butik.