SmartKalender - En kalender som visar tiden

Manual för SmartKalender i IPhone

Så här ser programmet ut när det startas på en Iphone. Klicka på bilderna för att förstora dem.

 

Klicka på en tom yta i kalendern för att skapa en ny händelse:

Klicka på knappen ”Ny Aktivitet” så får du se en lista på färdiga mallar. Välj en mall i listan genom att klicka på den:

Sedan får du se ett fönster där du kan ange alla uppgifter för händelsen du skapar. Några fält är förvalda, t.ex. bilden är vald till den typ av händelse du valt:

Om du vill byta färg så klicka på färgrutan. Du får då upp ett ”hjul” med olika färger. Rulla på hjulet för att byta färg. Tryck sedan på knappen ”klar” uppe i högra hörnet.

Start- och slut-tid ändras med var sitt ”tid-hjul”. Rulla på timmar och minuter för att byta tid. Tryck på ”Välj” när du är  nöjd

Datumet är förvalt till den dag som visades i kalenderbilden. Vill du ändra det så görs det med motsvarande hjul. Tryck på ”välj” när du är nöjd.

Om du vill att händelsen ska upprepas t.ex. varje måndag så klicka i det vita fältet bredvid ”Upprepa”. Då ser du denna bild, där du kan dra reglagen för att ställa in vilka veckodagar som händelsen ska upprepas. Du kan också ställa in hur länge händelsen ska upprepas, genom att välja ett slutdatum för upprepningen. Tryck på ”Välj” för att stänga fönstret och gå tillbaka.

När du skapat en upprepning så visas veckodagarna och slutdatum:

Skapa en påminnelse genom att välja hur lång tid innan händelsen startar som påminnelsen ska komma

Du kan skriva in en beskrivningstext i händelsen. Denna text kan du ta fram och läsa när påminnelsen kommer, för att få t.ex. extra instruktioner. Tryck på ”klar” uppe i högra hörnet när du skrivit färdigt.

För att spara händelsen i kalendern så rulla ner lite i fönstret och tryck på knappen ”Spara”.

När du tryckt spara så får du se kalenderbilden igen, med din nyss skapade händelse:

Klicka på en händelse för att se följande meny med alternativ:

”Visa detaljer” öppnar händelsen i ett nytt fönster, utan att du kan göra ändringar. För att kunna ändra måste du först klicka på ”Edit”:

Klicka på en händelse och välj ”Planera framåt” för att skapa en ny händelse som börjar samma tid som den andra händelsen slutar:

Korta händelser representeras av en mini-ikon. Cirkeln längst till höger vid sidan om den korta händelsen har nu ändrats så att den ser ut som en uppskuren tårta.

Dubbelklicka på den korta händelsen för att zooma in och se hela händelsen. För att zooma ut igen trycker du på knappen ”zooma ut” längst upp till vänster.

Du kan bläddra mellan dagarna i kalendervyn genom att använda pilarna längst upp. Observera att datumet blir grått när du tittar på ett annat datum än dagens datum.

Klicka på datumet för att visa en datumväljare. Rulla fram rätt datum och klicka sedan på knappen ”Gå till datum” för att flytta kalenderbilden till den valda dagen.

Det röda strecket i kalenderbilden visar aktuell tid. Tiden för den händelse som pågår just nu räknas ned med siffror och en tidsstapel. Till höger ser du vilken tid som passerat genom att titta på de bruna punkterna. Alla punkter som är nedanför den röda linjen ritas gröna, för att representera tid som inte passerat.

Om du försöker skapa en händelse som börjar innan en annan händelse slutar, så visas ett felmeddelande när du försöker spara. När du vill skapa en händelse som ska börja exakt den tid som en annan händelse slutar, så använd istället knappen ”Planera framåt”

Med hjälp av knapparna ”planera framåt” och ”planera bakåt” skapar du lätt händelser som är i direkt anslutning till varandra:

Här nedan förklaras funktionerna Redigera mallar och lägg in egna bilder:

För att komma till den nya inställningen för mallar, klicka först på en tom yta i kalenderfönstret. Klicka på den nya knappen ”Inställningar” och sedan ”Redigera mallar”. I fönstret visas en lista på dina personliga mallar:

IMG_0766 IMG_0765

För att skapa en ny mall klickar man på knappen ”Skapa ny”. I fönstret som visas kan du skriva en rubrik för mallen. Du kan välja en bild antingen från ditt bildgalleri i telefonen, eller genom att välja någon av de fördefinierade bilder som följer med appen. Du kan välja en bakgrundsfärg för händelsen, och när du är klar trycker du på knappen ”Spara”. Den nya mallen läggs då till listan med personliga mallar. För att lägga in ett foto som du tagit med telefonen, klicka på knappen ”Välj från galleri”. Du får då se en lista med alla foton som du har i telefonen. Om du valt en bild och vet att du vill använda bilden flera gånger till olika mallar, aktivera då valet att lägga bilden till appens interna lista med bilder

IMG_0760 IMG_0759

För att ta bort en mall från listan, klicka först på knappen ”Radera”. Då visas röda knappar till vänster om mallarnas namn. Klicka på knappen för den mall som du vill radera. Bekräfta igen genom att trycka på den röda radera-knappen.

IMG_0768 IMG_0769 IMG_0770

När du nästa gång skapar en ny händelse och väljer en mall så finns dina personliga mallar längst ner i listan:

IMG_0771 IMG_0773

När du skapar en händelse kan du välja om du vill ha en påminnelse innan händelsen startar (t.ex. 10 minuter innan) samt om du vill ha en påminnelse precis då händelsen startar. Detta väljer du genom att slå av eller på alternativet när du skapar den nya händelsen, se bild ovan. Planera och bocka av uppgifter För de händelser du skapar i kalendern kan du nu även skriva in uppgifter att göra. Börja med att skapa en händelse som vanligt. Därefter klickar du på händelsen i kalendervyn och väljer knappen ”Uppgifter”

IMG_0775 IMG_0776

Du ser då en tom lista. Klicka på knappen ”ändra” för att komma till redigeringsläge. Då visas två nya knappar, en knapp uppe till höger med ett plus-tecken. Den knappen används för att skapa en ny uppgift. Knappen längst ner används för att spara och gå tillbaka till visningsläge.

IMG_0777 IMG_0778

Skriv en beskrivande text för uppgiften, och därefter på knappen ”klar” (se bild nedan). Du kan skapa flera uppgifter genom att trycka på plus-knappen flera gånger. När du är klar trycker du på knappen ”Spara”.

IMG_0779 IMG_0781

Du kan ändra ordningen på uppgifterna genom att trycka och hålla ner fingret länge på en uppgift. Då visas ”handtag” till höger om uppgiften som kan användas för att flytta uppgifterna uppåt eller nedåt i listan. Peka med fingret på ett handtag och dra uppgiften uppåt i listan, och släpp på den nya platsen. När du är nöjd med ordningen trycker du på knappen ”klar”.

IMG_0782 IMG_0783

I kalenderbilden ser du om en händelse har uppgifter, eftersom ett rött utropstecken visas i övre vänstra hörnet. Klicka på händelsen och välj ”Uppgifter” för att visa listan. Du kan nu trycka på en uppgift för att bocka av att uppgiften är avklarad. Alla uppgifter som är klara får en grön bock till höger, samt en grön bakgrund.

IMG_0784 IMG_0785

När du klarat av alla uppgifterna visas en grön ikon i kalenderbilden, se bild nedan:

IMG_0786